X
تبلیغات
بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ )

بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ )
زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای ( نگرش ، رشد شخصی ، سعادتمندی ، آزادی مالی ) 
قالب
آخرين مطالب
پیوند ها
لینک های ویژه
« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools
با سلام خدمت همه بازدیدکنندگان محترم

این وبگاه به هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای تعلق ندارد

ما در مجله بازاریابی شبکه ای به آدرس http://nmls.ir تلاش می نماییم تا بتوانیم مباحث آموزشی و اخبار جدید صنعت بازاریابی شبکه ای در ایران را به خدمت شما خوبان منتقل نموده و شما را در ساخت و تداوم سازمان های نتورکی تان در حد بضاعت مجموعه زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای، راهنمایی نماییم. امید است که با حمایت شما بازدیدکنندگان و نتورکرهای عزیز بتوانیم با حس اعتماد و تعاون دو طرفه در این مسیر پیروز بوده و پاسخ گوی نیازهای شما مهربانان باشیم.

جهت اطلاعات تکمیلی به وبسایت اصلی مجله بازاریابی شبکه ای با نام زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای مراجعه نمایید.

با تشکر

روابط عمومی مجله بازاریابی شبکه ای

This is not the end

زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای   NMLS.IR

 Network Marketing Life Style

 


برچسب‌ها: زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای, بازاریابی شبکه ای, نتورک مارکتینگ, مولتی لول مارکتینگ, بازاریابی چند سطحی
[ چهارشنبه هشتم خرداد 1392 ] [ 15:35 ] [ samyar ]
[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ] [ 15:56 ] [ samyar ]

چرا شما ؟ بازاریابی شبکه ای ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ بازاریابی شبکه ای ﻧﻤﻲﺧﻮﺭﻧﺪ...

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﺁﻥﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‫ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ بازاریابی شبکه ای ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﻮﺭﻛﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ،‫ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﭘﺸﺘﻜﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﻞ ﻭﺍﻓﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻨﺎﻥ ﻛﺴﺎﻧﻲ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺯﺩﻧﺪ. ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ بازاریابی شبکه ای ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻣﺎﻟﻲ‫ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ‫ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲﺗﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪ،
 ‫ﻭﺿﻌﻴﺖﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
‫۱. ﺁﻳﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ...
متن کامل در بخش ادامه مطالب ...


برچسب‌ها: زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای, مجله بازاریابی شبکه ای, تالارتخصصی بازاریابی شبکه ای, فروشگاه تخصصی بازاریابی شبکه ای, بازاریابی شبکه ای
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 0:49 ] [ samyar ]

ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻩ  ‫ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ آزادی مالی ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪآزادی مالیﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
 راه اول
‫ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻳﺎ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ، ﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ‫ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺯﻳﺎﺩ  ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
 ‫راه دوم

‫ﺭﺍﻩ ﺩﻭﻡ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻱ...

لطفا برای مراجعه به متن کامل به ادامه مطالب مراجعه نمایید ...


برچسب‌ها: زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای, مجله بازاریابی شبکه ای, تالارتخصصی بازاریابی شبکه ای, فروشگاه تخصصی بازاریابی شبکه ای, بازاریابی شبکه ای
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 23:6 ] [ samyar ]
آزادی مالی
ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺗﻠﻪﻱ "ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻮﻝ" ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‫ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﺺﺷﺎﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ، ﭼﻪ ﻳﻜﺼﺪ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﭼﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻱ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ...
لطفا برای مراجعه به متن کامل به ادامه مطالب مراجعه نمایید ...


برچسب‌ها: زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای, مجله بازاریابی شبکه ای, تالارتخصصی بازاریابی شبکه ای, فروشگاه تخصصی بازاریابی شبکه ای, بازاریابی شبکه ای
ادامه مطلب
[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 15:7 ] [ samyar ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره ما

زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای

با سلام و تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیز.
بر این شدیم که ما هم گامی هر چند کوچک اما راسخ و استوار در معرفی ، اطلاع رسانی بی طرف و فرهنگ ساخت این تجارت زیبا و سراسر نشاط ، انگیزه ، بالندگی و حس پرواز ( بازاریابی شبکه ای، نتورک مارکتینگ ، بازاریابی چند سطحی ، بازار رسانی چند سطحی و یا مولتی لول مارکتینگ ) که سراسر اصلاح نگرش های انسانی است داشته باشیم.
امیدواریم که شما هم با نظرات و پیشنهادات سازنده و با علم و تجربه های ارزشمندتان ما را در این مهم یاری نمایید.

انتخاب هم علم و است و هم هنر

با سپاس فراوان
مجله بازاریابی شبکه ای
زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای
امکانات وب
فروشگاه
تبلیغات
تحلیل آمار سایت و وبلاگ تماس با ما